Results

TrustPay announces new partnership with MuchBetter

Computer users and programmers have become so accustomed to using Windows…

TrustPay announces new partnership with MuchBetter

Computer users and programmers have become so accustomed to using Windows…

TrustPay announces new partnership with MuchBetter

Computer users and programmers have become so accustomed to using Windows…

Dokumenty

Všeobecné

Všeobecné obchodné podmienky platné od 01.05. 2024
Všeobecné obchodné podmienky platné od 01.08. 2024
Cenník poplatkov platný od 01.05. 2024
Predplatená platobná karta Trust Pay MasterCard® – Všeobecné obchodné podmienky platné od 17.12.2020
TrustPay minimálny zostatok
Koncepcia ochrany finančnej inštitúcie pred legalizáciou a financovaním terorizmu a základné princípy AMLCFT
Reklamačný poriadok
Oboznámenie klientov a platiteľov s informáciami o spracúvaním osobných údajov
Oboznámenie sa uchádzačov o zamestnanie s informáciami o spracúvaní osobných údajov
Podmienky poskytovania jednorazových platobných služieb pre platiteľov
PCI DSS Certifikát 2024

Iné

Tipy pre obchodníka – chargeback
Tipy pre obchodníka – Prijímanie kartových platieb
Manuál pre Prístupové rozhranie spoločnosti TrustPay umožňujúce bezpečnú otvorenú komunikáciu pre poskytovateľov platobných služieb v súlade s Delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2018/389
Dostupnosť a výkonnosť prístupového rozhrania Q1 2024
Logá na stiahnutie
TrustPay produktová prezentácia
Výročná správa 2022/2023
IFRS Individuálna účtovná závierka za rok končiaci sa 30. septembra 2023