Results

TrustPay announces new partnership with MuchBetter

Computer users and programmers have become so accustomed to using Windows…

TrustPay announces new partnership with MuchBetter

Computer users and programmers have become so accustomed to using Windows…

TrustPay announces new partnership with MuchBetter

Computer users and programmers have become so accustomed to using Windows…

Dokumenty

Všeobecné

Všeobecné obchodné podmienky platné od 1.11.2020
Cenník poplatkov platný od 1.2.2022
Fair Usage Policy pre akciu „Platobná brána na 1 rok zadarmo“
Predplatená platobná karta Trust Pay MasterCard® – Všeobecné obchodné podmienky platné od 17.12.2020
TrustPay minimálny zostatok
Koncepcia ochrany finančnej inštitúcie pred legalizáciou a financovaním terorizmu a základné princípy AMLCFT
Reklamačný poriadok
Oboznámenie klientov a platiteľov s informáciami o spracúvaním osobných údajov
Oboznámenie sa uchádzačov o zamestnanie s informáciami o spracúvaní osobných údajov

Iné

Tipy pre obchodníka – chargeback
Tipy pre obchodníka – Prijímanie kartových platieb
TrustPay výkazy IFRS 2020
Manuál pre Prístupové rozhranie spoločnosti TrustPay umožňujúce bezpečnú otvorenú komunikáciu pre poskytovateľov platobných služieb v súlade s Delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2018/389
Dostupnosť a výkonnosť prístupového rozhrania Q2/2022
Logá na stiahnutie
TrustPay produktová prezentácia
Výročná správa 2020/2021
IFRS Individuálna účtovná závierka za rok končiaci sa 30. septembra 2021