Results

TrustPay announces new partnership with MuchBetter

Computer users and programmers have become so accustomed to using Windows…

TrustPay announces new partnership with MuchBetter

Computer users and programmers have become so accustomed to using Windows…

TrustPay announces new partnership with MuchBetter

Computer users and programmers have become so accustomed to using Windows…

14. mája 2024

Spoznajte tím TrustPay: Interview s Veronikou Klúcsik, Head of Due Diligence

autor: TrustPay
Sledujte nás:

V našich blogoch vám predstavujeme šikovných členov TrustPay tímu.
Tentokrát sme vyspovedali Veroniku Klúcsik, vedúcu oddelenia Due Diligence.

Prečo si sa rozhodla pre spoločnosť TrustPay?

V TrustPay som videla potenciál pre ďalší rozvoj mojich pracovných skúseností a znalostí, keďže firmu vnímam ako inovatívnu, rozvíjajúcu a zvládajúcu neustále vznikajúce výzvy nových technológií a meniacich sa trendov v oblasti, v ktorej úspešne pôsobí.

V prvom rade ma zaujala pracovná ponuka a môj dobrý prvý dojem bol umocnený aj príjemným pocitom z ľudí, s ktorými som komunikovala počas pohovoru. Toto boli pre mňa dôležité body, na základe ktorých som sa rozhodla túto prácu zobrať.

V neposlednom rade ma zaujal v inzeráte mladý kolektív, nakoľko, keď som prichádzala do firmy, mala som 25 rokov a slová z inzerátu sa potvrdili. Pracujem v kolektíve mladých ľudí, s ktorými si rozumieme a sme naladení na podobnej vlne. 😊

Na akej pozícii aktuálne pracuješ a čo ťa na nej najviac baví?

Momentálne pracujem na compliance oddelení, zaoberajúcom sa dodržiavaním súladu so všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s internými normami, čerstvo na pozícii Head of Due Diligence.

V rámci svojej činnosti sa aktuálne sústredím najviac na oblasť tzv. kontroly štyroch očí v rámci nášho oddelenia  – aby bola dokumentácia kompletná, aby boli údaje v systéme zadané správne a mnohé iné ďalšie úkony, ktorých výsledkom je „check“, či je všetko v poriadku.

Taktiež je mojou úlohou aj komunikovať s rôznymi subjektami, s ktorými sme v zmluvnom vzťahu alebo s ktorými ešte len vstupujeme do zmluvného vzťahu, a teda podliehame aj my tzv. KYC kontrole („Know Your Customer“ v preklade: „Poznaj svojho zákazníka“). V rámci toho som zodpovedná za správne vyplnenie a poskytnutie potrebnej dokumentácie.

Medzi moju agendu taktiež patrí aj školenie všetkých našich zamestnancov v oblasti AML (Anti Money-Laundering). Táto povinnosť nám vyplýva z AML zákona, kde je každý zamestnanec povinný absolvovať, v závislosti od svojho pracovného zaradenia, určitú formu odbornej prípravy. Sama na sebe badám, že vďaka tejto agende som sa naučila lepšie ovládať stres pri prezentovaní pred viacerými ľuďmi, a keďže jej neodmysliteľnou súčasťou je príprava a vedenie školení, beriem ju zároveň ako príležitosť, ako na sebe v tejto oblasti dokážem pracovať ďalej.

Na mojej práci ma baví to, že je rôznorodá. Keď už mám napríklad „dosť“ kontrolovania určitých bodov, venujem sa dokumentácii, či naopak. Som rada, že moja práca nie je monotónna.

 

„Mám rada, keď sa práca obmieňa a môžem si vyskúšať rôzne veci. Už aj v rámci nášho oddelenia som si stihla vyskúšať viaceré agendy, čo vnímam ako pozitívum, vďaka ktorému som si rozšírila svoje pracovné obzory a dokážem tak lepšie porozumieť fungovaniu procesov tak v rámci spoločnosti, ako aj v rámci oddelenia.“

 

Čo si na svojej práci najviac ceníš a čo je pre teba aktuálne najväčšia výzva?

Na začiatku svojho pôsobenia v  TrustPay som si veľmi vážila, a vážim si aj dodnes, že som dostala túto pracovnú príležitosť ešte ako študentka posledného ročníka vysokej školy, kedy som vďaka ústretovosti mojich nadriadených mohla skĺbiť ukončenie štúdia a plynulý prechod do plnohodnotného pracovného života.

Ak sa zamyslím nad súčasnosťou, za veľké pozitívum svojej práce by som označila už spomenutú dynamiku mojej pracovnej náplne. Mám rada, keď sa práca obmieňa a môžem si vyskúšať rôzne veci. Už aj v rámci nášho oddelenia som si stihla vyskúšať viaceré agendy, čo vnímam ako pozitívum, vďaka ktorému som si rozšírila svoje pracovné obzory a dokážem tak lepšie porozumieť fungovaniu procesov tak v rámci spoločnosti, ako aj v rámci oddelenia.

Výzvam som počas svojho pôsobenia v TrustPay čelila už viackrát. Napríklad, ako som už spomínala vyššie, keď som musela prekonať svoj rešpekt pred prezentovaním či vysvetľovaním nejakej problematiky skupine ľudí. Momentálne však čelím veľmi aktuálnej výzve súvisiacej so zmenou môjho pracovného zaradenia na pozíciu Head of Due Dilligence. S touto zmenou sa, samozrejme, spája väčšia zodpovednosť a množstvo rôznych výziev, ktoré budem musieť zvládnuť.TrustPay team - VeronikaAké sú tvoje vzťahy s kolegami v rámci firmy a ako hodnotíš firemnú kultúru TrustPay?

Základom každého úspešného a efektívneho pracovného kolektívu sú dobré medziľudské vzťahy, ktoré by, podľa mňa, mali medzi kolegami fungovať. Z môjho pohľadu môžem skonštatovať, že som rada za priateľskú atmosféru, ktorú v práci pociťujem. Nejedného z kolegov, ktorých som v rámci TrustPay spoznala nepovažujem len za pracovných kolegov, ale tiež za svojich priateľov, s ktorými rada strávim čas aj mimo práce. Ako prejav našich dobrých vzťahov už mnohí spozorovali, že napríklad obedné pauzy trávime vždy celé oddelenie spoločne.

Máš nejaký zabavný moment z práce v TrustPay?

Spomenúť jeden zábavný moment je ťažké. Keďže si so svojimi kolegami rozumiem, môžem povedať, že máme aj do určitej miery podobný zmysel pre humor, pri práci sa často zabavíme a zasmejeme.

Mohlo by vás zaujímať

Spoznajte tím TrustPay: Interview s Magdalénou Burgerovou, Vedúca financií a účtovníctva
V našich blogoch vám predstavujeme šikovných členov TrustPay tímu. Tentokrát sme vyspovedali Magdalénu Burgerovú, vedúcu financií a účtovníctva.
Economy
author: TrustPay
Spoznajte tím TrustPay: Interview s Vítom Hejlekom, Business Development Manager
Spoznajte šikovných členov TrustPay tímu prostredníctvom našich rozhovorov. Tentokrát sme vyspovedali Víta Hejleka, Business Development Managera.
Economy
author: TrustPay
Spoznajte tím TrustPay: Interview s Eliškou Hutníkovou, Head of Compliance
V našich blogoch vám predstavujeme šikovných členov TrustPay tímu. Tentokrát sme vyspovedali Elišku Hutníkovú, Head of Compliance.
Economy
author: TrustPay