Registrácia a otvorenie TrustPay účtu

– V závislosti od služby, ktorú si zvolíte. Pre platby kartou nezáleží na tom, v akej mene zákazník platí. Pri platbe okamžitým bankovým prevodom môžete mať účet zriadený vo vybranej lokálnej mene a zákazník má možnosť platiť v lokálnej mene. Viac o aktuálne podporovaných krajinách a bankách nájdete tu.

– Áno.

– Zmluvu je možné uzatvoriť s právnickou alebo fyzickou osobou a zriadiť si TrustPay Obchodnícky účet. Pre službu platby kartou, musí mať takáto osoba sídlo v rámci jednej z krajín EEA. Pre službu okamžité bankové prevody, nezáleží na krajine, odkiaľ Obchodník pochádza.

– TrustPay si účtuje poplatky za prichádzajúce platby podľa zmluvy – sú stanovené individuálne. Poplatky za odchádzajúce platby a ostatné poplatky nájdete v Cenníku poplatkov.

Brána TrustPay – obchodník

– Integráciou Brány TrustPay môže Obchodník, pôsobiaci nielen v oblasti e-commerce, prijímať rýchlo, jednoducho a bezpečne platby od zákazníkov. Jednotlivé služby nájdete rozpísané na web stránke v časti Služby.

– Na http://www.trustpay.sk/demoshop/sk/ nájdete vzorový e-shop. Stačí si zvoliť možnosť platby a po presmerovaní na Bránu TrustPay si môžete celý proces platby z pohľadu zákazníka pozrieť.

Pri integrácii máte možnosť si zriadiť prístup k testovaciemu prostrediu.

– Nie je to potrebné, služby si volíte Vy.

– Stačí vyplniť online registračný formulár.

– Akonáhle bude integrácia Brány TrustPay dokončená, môžete začať prijímať platby od zákazníkov. Bežný proces integrácie trvá 3-7 pracovných dní.

Pri využití „hotových“ webových riešení, ktoré majú Bránu TrustPay automaticky pred-integrovanú, trvá proces 2-3 pracovné dni.

Viac informácií

– TrustPay si účtuje poplatky za prichádzajúce platby podľa zmluvy – sú stanovené individuálne. Poplatky za odchádzajúce platby a ostatné poplatky sú stanovené v Cenníku poplatkov.

– Nezáleží na tom, v akej banke máte zriadený účet. TrustPay funguje na princípe okamžitého spracovania prichádzajúcich platieb. To znamená, že v TrustPay budete mať zriadený účet, na ktorý budú pripisované všetky prichádzajúce platby od zákazníkov zaplatené prostredníctvom Brány TrustPay. K účtu budete mať prístup prostredníctvom TrustPay Internet bankingu, kde je možné vykonávať bežné platobné operácie.

– Áno. Je jedno z akej krajiny platiteľ pochádza.

– Akonáhle Vám zákazník zaplatí, TrustPay Vám pošle notifikáciu s informáciami o platbe. Notifikácie sú zasielané priamo k Vám do systému a/alebo na email.

– Spoločnosť TrustPay je regulovaná Národnou bankou Slovenska a je členom VISA, Mastercard a UnionPay. Platobné operácie sa odohrávajú na zabezpečených certifikovaných platformách spĺňajúcich tie najvyššie PCI DSS štandardy bezpečnosti.

Ani Obchodník, ani TrustPay nemá prístup k citlivým údajom zákazníka (napr. číslo karty, CVV kód, detaily účtu, prihlasovacie údaje k účtu a pod.).

Brána TrustPay – zákazník/platiteľ

– Nie.

– Na stránke Obchodníka si vyberiete možnosť platby – buď kartou alebo prevodom.

Platba kartou

Po presmerovaní na Bránu TrustPay len zadáte požadované údaje z karty.

Platba prevodom

Po presmerovaní na Bránu TrustPay si vyberiete banku, v ktorej máte vedený účet – kliknete na logo banky. Vyberiete „zaplatiť teraz“ . Po presmerovaní do Internet bankingu Vašej banky len pokračujete v potvrdení platby ako pri inom bežnom prevode peňazí.

(V niektorých bankách nájdete prevodný príkaz už predvyplnený, niekde bude potrebné, aby  ste platobné údaje do príkazu vyplnili.).

– Po presmerovaní na Bránu TrustPay si vyberte banku s názvom „other bank“.

Brána TrustPay Vám zobrazí platobné inštrukcie. Tieto údaje použijete pri zadávaní prevodu vo Vašej banke. V tomto prípade však platba nemusí byť okamžitá a môže trvať niekoľko dní, kým budú Obchodníkovi peniaze na účet pripísané.

– Prevod cez TrustPay je okamžitý. T.j. Obchodník je v priebehu niekoľkých minút o platbe informovaný a vie Vám zaplatený tovar alebo službu bez odkladu poskytnúť.

Platba kartou

– Nezáleží v akej mene budete kartou platiť. Obchodníkovi bude platba pripísaná v mene, ktorú má predvolenú.

Platba prevodom

– Je potrebné platiť v mene, v ktorej má obchodník stanovené ceny v pokladni.

(Výnimky: Ak obchodník využíva službu Multicurrency, Brána TrustPay Vám po zmene výberu krajiny, zobrazí lokálne banky a môžete zaplatiť aj v lokálnej mene. Takýto prevod bude stále okamžitý.).

– TrustPay Vám – platiacemu zákazníkovi – neúčtuje poplatok, ak platíte prostredníctvom Brány TrustPay.

– Spoločnosť TrustPay je regulovaná Národnou bankou Slovenska a je členom VISA, Mastercard a UnionPay. Platobné operácie sa odohrávajú na zabezpečených certifikovaných platformách spĺňajúcich tie najvyššie PCI DSS štandardy bezpečnosti.

Pri platbe prevodom sú všetky citlivé informácie (prihlasovacie údaje k Vášmu účtu, heslá a pod.) zadávané, a aj samotné potvrdenie platby vykonávate v bezpečnom prostredí Internet bankingu Vašej banky, nie na Bráne TrustPay. Obchodník a ani TrustPay k týmto údajom nemá prístup.

Pri platbe kartou sú citlivé údaje z karty (číslo karty, CVV kód a dátum expirácie) po potvrdení platby automaticky zašifrované. Obchodník a ani TrustPay k týmto údajom nemá prístup.

– Áno, stačí, ak vlastníte kartu typu VISA alebo MasterCard.

– Nie.

– Nie. TrustPay nepodporuje platby šekovou poukážkou.

– U Obchodníkov, ktorý používajú TrustPay hľadajte tieto logá:

alebo

Brána TrustPay – zákaznícka podpora

Zaplatil som cez TrustPay ale obchodník mi neposkytol tovar/službu.

  • V prípade, že ste vyplnili všetky údaje vo Vašej platbe, platba bola spracovaná úspešne a obchodník dostal Vaše peniaze, TrustPay Vám v tejto záležitosti nevie pomôcť. V takomto prípade je potrebné obrátiť sa priamo na obchodníka.
  • V prípade, že ste zabudli vyplniť niektoré údaje vo Vašej platbe, Vaša platba mohla skončiť v našom systéme ako neidentifikovateľná. Takúto platbu nie je možné manuálne identifikovať. Takéto platby sú preto automaticky vrátené odosielateľovi do 3 pracovných dní (prosím nezabudnite, že samotná platba môže trvať niekoľko dní).
  • Ak ste nedostali Vašu neidentifikovateľnú platbu späť na Váš bankový účet do 8 pracovných dní a taktiež ste nedostali tovar/službu od obchodníka, kontaktujte nás prosím prostredníctvom kontaktov na našej stránke.

 Zaplatil som cez TrustPay a chcem svoje peniaze späť.

  • V prípade, že ste vyplnili všetky údaje Vašej platby, platba bola úspešne spracovaná a obchodník dostal peniaze, TrustPay Vám v tejto záležitosti nevie pomôcť. V takomto prípade je potrebné obrátiť sa priamo na obchodníka.

Kontaktoval ma zákazník, že mi zaplatil. Platbu neevidujem. Ako mám postupovať?

– Požiadajte Vášho zákazníka, aby Vám poskytol potvrdenie o platbe, aby ste si mohli skontrolovať detail platby.

V prípade, že zákazník vyplnil všetky údaje platby, platba bola úspešne spracovaná a Vy ste dostali Vaše peniaze, prosím, skontrolujte si Váš TrustPay Internet banking.

V prípade, že Váš zákazník zabudol vyplniť nejaký údaj platby, platba mohla skončiť v našom systéme ako neidentifikovateľná. Takúto platbu nie je možné manuálne identifikovať. Takéto platby sú preto automaticky vrátené odosielateľovi do 3 pracovných dní (prosím nezabudnite, že platba ako taká môže trvať niekoľko dní).

 Čo mám robiť, ak som si zablokoval prístup k TrustPay účtu?

– Kontaktujete TrustPay Zákaznícku podporu.

 Neviem ako používať TrustPay Internet banking.

– Po prihlásení sa do TrustPay Internet banking nájdete bežné otázky a odpovede v príslušných FAQ. V prípade nejasností kontaktujte TrustPay zákaznícku podporu.

 Brána TrustPay je nefunkčná.

– V prípade, ak Vám brána zobrazuje chybu,  je potrebné TrustPay poskytnúť údaje:

 printscreeny z platobného procesu,

 URL link, ktorý Vám zobrazuje chybu,

 error kód chyby.

Skôr ako kontaktujete TrustPay, skontrolujte si nasledovné údaje:

Používate správne AID? AID pre testovaciu prevádzku a pre ostrú prevádzku je odlišné.

Používate správny Tajný kľúč (Secret key)? K tomuto údaju má prístup aktívny disponent účtu prostredníctvom hlavného panela: „Účty – Detaily – Tajný kľúč“. Pri generovaní nového Secret key, je potrebné tento skopírovať a zmeniť aj v nastaveniach Vášho e-shopu/portálu. Ak máte viac účtov, každý účet má unikátny Secret key. Secret key pre testovaciu prevádzku a pre ostrú prevádzku je odlišný.

Používate správnu URL adresu pre prepojenie alebo prepojenia na Bránu TrustPay? Testovacia prevádzka a ostrá prevádzka majú odlišné URL. Brána na platby kartou má tiež odlišnú URL.

Menili ste URL linky Vášho e-shopu? Ak ste nedávno menili URL linky (success, cancel, error notification) je potrebné túto zmenu zaevidovať v TrustPay Internet bankingu v časti „Účty – Detaily – Nastavenia účtu“.

Späť nahor
Táto stránka používa cookies, aby Vám poskytla lepšiu úroveň služieb. Prehľadávaním webových stránok TrustPay súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií o tom, ako používame cookies nájdete tu.